Crumple Zones Là Gì?

Crumple zones là gì?

Được thiết kế để hấp thụ tác động của một vụ tai nạn và bảo vệ người trong xe.

 Crumple zones

 Là một phần của lớp vỏ an toàn của những chiếc xe của chúng tôi, giúp bảo vệ bạn và hành khách của bạn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Xe của chúng tôi được thiết kế và chế tạo với một loạt các tính năng an toàn để giúp bảo vệ bạn và hành khách của bạn trong mọi trường hợp.

Tất cả các xe của chúng tôi được xây dựng với một lớp vỏ an toàn chắc chắn. Chúng tôi ‘lái thử’ các thiết kế của chúng tôi thông qua các tai nạn mô phỏng chính xác trên máy tính để đảm bảo lớp vỏ an toàn vẫn còn nguyên khi bạn cần.

Để tăng cường hơn nữa sự an toàn của bạn, chúng tôi bao gồm các Crumple zones ở phía trước và phía sau của vỏ. Các khu vực biến dạng được thiết kế để hấp thụ năng lượng va chạm trong khi va chạm để phần lớn năng lượng bị tiêu tán trên các khu vực này chứ không phải trong khoang hành khách. Lớp vỏ ngoài mạnh mẽ đi kèm với Crumple zones phía trước và phía sau giúp hấp thụ tác động của một vụ tai nạn, làm tăng sự an toàn của người trong xe.CÔNG NGHỆ